Uitvoering:

maart – juni 2015

Werkomschrijving:

Het slopen van opstallen t.b.v. nieuwbouw paardenstal. De asbesthoudende dakplaten zijn gesaneerd en gecontroleerd afgevoerd. Tevens keerwanden zetten om terrein op te hogen, riolering aanleggen, straatkolken plaatsen en verharding aanbrengen met straatwerk afgemaakt.